De Gecombineerde opgave 2019 is open!

Heeft u een uitnodiging ontvangen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor het indienen van de Gecombineerde opgave 2019?
Dan bent u verplicht om deze in de periode van 1 maart tot en met 15 mei in te dienen.

Wij weten dat de Gecombineerde opgave een jaarlijks terugkerend ritueel is waar vele van u niet om staan te springen, echter is het volledig en juist invullen van de opgave belangrijk voor uw bedrijfsvoering. U legt immers in de opgave cruciale gegevens voor uw mestboekhouding vast en u heeft middels de opgave weer de mogelijkheid om diverse subsidies aan te vragen.

Onze bedrijfsadviseur Marijke van der Veen ondersteunt u graag bij het invullen van uw opgave. Bel (0226-414008) of mail (m.vanderveen@klaveragrarischvastgoed.nl) snel voor een afspraak, want zoals u weet is er altijd tijd genoeg om te laat te komen.

Marijke van der Veen

Neem contact op