Fosfaatrechten toch afgeroomd bij lease

Minister Schouten (LNV) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de fosfaatbank en afroming van bij lease van fosfaatrechten. De minister had toegezegd een oordeel van de Landsadvocaat te zullen vragen over de mogelijkheid om artikel 38 van de Meststoffenwet te gebruiken voor het schrappen van de afroming bij lease van maximaal 10% van de fosfaatrechten die een bedrijf bezit.

De minister concludeert in haar brief aan de Tweede Kamer dat het advies van de Landsadvocaat onvoldoende aanknopingspunten biedt om over te gaan tot het beperken van de afroming bij lease door middel van een vrijstelling op grond van artikel 38 van de Meststoffenwet.

Naar aanleiding van enkele aangenomen moties van de Tweede Kamer zal de Regeling Fosfaatbank op onderdelen worden aangepast. Ondanks dat er nog bezwaarprocedures lopen, verwacht de minister dat de fosfaatbank medio 2019 opengesteld kan worden.

Klik hier voor de link naar de brief.

Bron: nieuwsbrief voor leden van de vakgroep A&LV - 5 november 2018

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.