Gebruikmaken van een extra stikstof- of fosfaatnorm

Heeft u in 2016 hogere gewasopbrengsten gehad en/of past u op zand- of lössgronden rijenbemesting in mais toe? Dan kunt u voor 2017 onder voorwaarden gebruikmaken van een extra stikstof- of fosfaatnorm.

Om te voorkomen dat de huidige gebruiksnormen de gestegen gewasopbrengsten onnodig negatief beïnvloeden zijn 4 maatregelen ingesteld, te weten:

  • Hogere stikstofgebruiksnormen voor grond met hogere opbrengsten.
  • Hogere fosfaatgebruiksnormen voor grond met fosfaattoestand ‘laag’ bij zeer hoge opbrengsten.
  • Hogere fosfaatgebruiksnormen voor grond met fosfaattoestand ‘neutraal’ bij zeer hoge opbrengsten.
  • Rijenbemesting in mais.

Check hier of u aan de voorwaarden voldoet en meldt u uiterlijk 1 juni 2017 aan voor één of meerdere maatregelen.

Let op! Aan de aanmelding zijn wel monitoringskosten ad € 195,00 en bewijslasten verbonden.

Bron: RvO d.d. 17 mei 2017

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.