Grondprijs regio blijft stijgen

Lage rente en aanhoudende grondhonger zorgen voor een verdere stijging van de grondprijs, concluderen agrarisch vastgoedmakelaars. Vooral de vraag uit de bloembollensector naar grond om te ruilen met melkveehouders zorgt voor druk op de grondmarkt. In de Wieringermeer wordt meer dan een ton per hectare gegeven, in het omliggende gebied doet een hectare rond de 80.000 euro.

Uit de kwartaalcijfers over 2017 van het Kadaster blijkt dat de prijs in 2017 ook al opliep. Het landelijk gemiddelde ging van ruim 57.000 in het tweede kwartaal naar 60.000 euro per hectare nu. Dat is niet alleen te wijten aan grondhonger van telers. “Overheidsmaatregelen als de invoering van de fosfaatrechten stuwen de vraag waarschijnlijk ook verder op”, zegt makelaar Jaap Kwantes van Kwantes Makelaardij in Andijk.

Om te voorkomen dat Nederland teveel fosfaat uit mest produceert, is per 1 januari van dit jaar het fosfaatrechtenstelsel ingevoerd. Het is een reactie op de sterke groei van de melkveehouderijsector na het afschaffen van het melkquotum, dat overigens ook al voor extra vraag naar grond zorgde. De fosfaatrechten zijn aan melkveehouders toegekend op basis van het aantal gehouden koeien op het bedrijf per 2 juli 2015.

Kwantes: “Deze maatregel kan voor melkveehouders een reden zijn om met behoud van grond te stoppen met het bedrijf. Die grond is aantrekkelijk voor de verhuur. Op die manier kan het fosfaatrechtenstelsel voor een warme sanering van de melkveesector zorgen.”

Alert

De druk op de markt vereist alertheid, stelt Dick Waiboer van Klaver Agrarisch Vastgoed in Nieuwe Niedorp. “Iedereen zoekt grond in de buurt van het bedrijf. Wie te lang aarzelt, loopt het risico op grond verder van huis. Dat is minder efficiënt.” Hij ziet dat ook de vollegrondsgroentetelers minder van grondhuur afhankelijk willen zijn. Deze sector heeft volgens hem net zo goed last van de druk. “Die vragen net als akkerbouwers bovendien grotere, efficiënte blokken, van tien, twintig hectare.”

De Wieringermeer is koploper in Noord-Holland, als het om hectareprijzen gaat. Momenteel staat een stuk grond in de polder te koop voor 120.000 euro per hectare. “Dit gebied is geschikt voor een breed agrarisch gebruik en dat maakt het extra aantrekkelijk”, zegt Waiboer.

De Niedorper makelaar ziet een beperkte belangstelling van particulieren, die agrarische grond als beleggingsobject zien. Zijn Andijker collega Kwantes denkt dat de rol van particulieren groter wordt. “Elders in Nederland zien we dat ook. In Zeeland zijn grote stukken opgekocht door particuliere beleggers.”

Beide makelaars verwachten dat de prijs voorlopig hoog blijft of zelfs stijgt. “Zeker als de rente zo laag blijft en banken bereid blijven om mee te werken aan de financiering”, schetst Kwantes. Waiboer bemerkt nu nog een lichte aarzeling onder melkveehouders, omdat de ondernemers nog niet allemaal in beeld hebben wat de gevolgen van het fosfaatrechtenstelsel zijn. “Het zijn interessante tijden”, besluit Kwantes.

Bron: Schagen op Zondag d.d. 28 januari 2018 - Hans van der Lee

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.

Foto kantoor - Klaver Agrarisch Vastgoed