Informatieplicht Energiebesparing

Informatieplicht EnergiebesparingVerbruikt uw bedrijf per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas?

Dan heeft u een energiebesparingsplicht en dient u de uitgevoerde energiebesparende maatregelen uiterlijk 1 juli 2019 te rapporteren aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De energiebesparingsplicht houdt in dat een bedrijf energiebesparende maatregelen treft met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Onder energiebesparende maatregelen wordt verstaan ‘maatregelen ter voorkoming of vermindering van het energieverbruik’. Zonne- en windenergie geldt dus niet als energiebesparende maatregel. De erkende energiebesparende maatregelen staan uitgewerkt in de Erkende Maatregelenlijst (EML).

Veehouderijen die in het bezit zijn van een omgevingsvergunning milieu hebben geen informatieplicht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan veehouderijen met meer dan 200 melkkoeien, 2.000 geiten of 40.000 kippen. (Glastuinbouw)bedrijven die deelnemen aan het convenant Meerjarenafspraak energie-efficiëntie, het Europese emissiehandelssysteem en/of het CO2- vereveningssysteem hebben ook geen informatieplicht.

Neem contact op