Kavelruil 'Veenhuizen'

Klaver Agrarisch Vastgoed heeft haar medewerking verleend aan een kavelruil in Veenhuizen, waar middels de verkoop van het melkveebedrijf van de familie Borst, drie bedrijven aan structuurverbetering hebben kunnen doen. Maandag 3 april is de kavelruilovereenkomst ondertekend waar totaal circa 58 hectare grond bij betrokken is.

[media=“2315"img=“img-responsive img-thumbnail”]

Neem contact op