Lbv regelingen gepubliceerd, hoe maakt u de juiste afweging?

Op 12 juni zijn na lang wachten de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en de Lbv-plus gepubliceerd. Via de website van RvO is een AERIUS-check beschikbaar waarmee kan worden nagegaan of uw bedrijf al dan niet onder de piekbelaster regeling (Lbv-plus) valt. Als drempelwaarde voor de Lbv-plus wordt gehanteerd:

Een stikstofneerslag van tenminste 2.500 mol per jaar op overbelaste Natura 2000-gebieden binnen een straal van 25 kilometer van de bedrijfslocatie.
De subsidie omvat de volgende componenten:

Tabel


- Voor de bijdrage productierechten wordt de Marktwaarde als grondslag gehanteerd.
- Voor de bijdrage opstallen wordt een gecorrigeerde vervangingswaarde gehanteerd op basis van vooraf vastgelegde bedragen per m2 dierenverblijf waarop een correctie plaatsvindt voor de leeftijd/levensduur van het verblijf.
- De bijdrage sloopkosten wordt berekend per m2 dierenverblijf.

Welke keuzes heeft u, en hoe deze goed af te wegen?
Om de juiste afwegingen te kunnen maken, is het van belang ook uw alternatieven te kennen.
De Lbv gaan uit van een waardering volgens de gecorrigeerde vervangingswaarde methodiek, waarbij aan de hand van de oppervlakte van uw stallen, de sector en het bouwjaar een waarde uit de rekentool komt rollen.
Maar wat is uw bedrijfslocatie waard in de vrije markt? Alleen als u ook dat getal kent, kunt u bepalen of de Lbv voor u een passende regeling zou kunnen zijn.
Verder is in de afweging belangrijk te weten wat er nog mag met uw bedrijfsopstallen ná toepassing van de regeling. Er kan immers ontheffing aangevraagd worden voor de sloopverplichting. Wellicht komt u hier voor in aanmerking.
Tevens speelt de waarde van uw landbouwgrond natuurlijk ook mee. Landbouwgrond valt in het geheel buiten de regeling. Wenst u uw grond in eigendom te behouden of zijn hiervoor andere mogelijkheden?

Wij ondersteunen u graag bij uw beoordeling, om de juiste afwegingen te kunnen maken. Ook kunnen wij voor u de verwachte verkoopopbrengst in de vrije markt in beeld brengen. Wij staan u met raad en daad bij in deze complexe tijden.

Bel ons voor een vrijblijvend adviesgesprek (0226-414008).

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.

Foto kantoor - Klaver Agrarisch Vastgoed