Nieuwe aanvraagperiode subsidie beëindiging melkveehouderij

Melkveehouders die in 2017 de melkproductie willen beëindigen, kunnen van 8 tot en met 14 mei een verzoek tot deelname indienen voor de subsidie beëindiging melkveehouderij. Net als bij de eerste openstelling in februari kunt u subsidie krijgen als u uw gehele melkveestapel afvoert.

Budget

Voor het berekenen van het subsidiebedrag gaan wij uit van het aantal melk- en kalfkoeien, pinken en kalveren dat u had op 26 april 2017. Als u op 1 oktober 2016 minder melk- en kalfkoeien had dan op 26 april 2017, dan is de hoogte van het subsidiebedrag gebaseerd op dit aantal. Per melkkoe kunt u voor maximaal 0,44 kalveren en 0,36 pinken subsidie krijgen.

Voor deze tweede en tevens laatste openstelling is € 5 miljoen beschikbaar. De subsidie per afgevoerde melk- of kalfkoe is € 730, voor een kalf € 168 en voor een pink € 387.

Voorwaarden export drachtige runderen

Voor het exporteren van drachtige runderen zijn de voorwaarden gewijzigd ten opzichte van de eerste openstelling.

Runderen die meer dan 5,5 maand drachtig zijn, mag u met een geldig exportcertificaat exporteren als fok- en gebruiksvee (dus niet voor de slacht). De runderen moeten wel op de bestemming zijn voordat ze 90% van de drachtigheid hebben bereikt.

U mag runderen die minder dan 5,5 maanden drachtig zijn, niet meer vanaf de verzamelcentra exporteren voor de slacht. Export van deze runderen naar een buitenlandse slachterij blijft wel mogelijk als het direct vanaf het melkveebedrijf plaatsvindt en onder regulier toezicht staat van de NVWA.

Bron: RvO d.d. 26 april 2017

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.