Presentatie Klaver Agrarisch Vastgoed en Schenkeveld Advocaten tijdens Landbouwvakdagen

Aangezien de Landbouwvakdagen in de Beemster abrupt werden beëindigd willen wij graag nog de presentatie met bijhorende antwoorden met u delen.

Denk hierbij aan casussen omtrent pacht, erfdienstbaarheden, verjaring, fosfaatmaatschappen en mediation.

Hieronder kunt u de documenten inzien:

  1. Presentatie
  2. Uitwerkingen vragen

Mocht u naar aanleiding van de presentatie vragen hebben of voor u iets kunnen betekenen, dan horen wij dit uiteraard graag.

Neem contact op