Klaver Agrarisch Vastgoed sluit zich aan bij de Woningmakers.

‘Graag sluiten wij ons aan bij de Woningmakers,’ zegt Dorien Bos-Klaver, jurist en agri-mediator bij Klaver Agrarisch Vastgoed. ‘Wij zien absoluut de meerwaarde van deze collectieve aanpak met overheden en marktpartijen, zeker in een tijd waarin de noodzaak van de bouw van vele duizenden woningen in de regio zo hoog is. Korte lijnen, een goed netwerk, zijn daarbij van evident belang!’

‘Wij treden als agrarisch makelaar altijd op voor de agrarisch grondeigenaar (en dus niet voor een ontwikkelaar of overheid), en dienen zijn belang. Daarbij houden we oog voor het algemeen belang, en zijn we oplossingsgericht. Een voorbeeld hiervan is dat we hebben besloten niet (meer) aan partijen te verkopen die de gronden ‘uitponden’ als beleggingsproduct. We zien namelijk in de praktijk dat dit een belemmering vormt voor ontwikkelingen en dat de partijen die de gronden uitponden/aanbieden, de particuliere kopers niet goed en/of niet volledig informeren.’

Buitenkansen
Ook: ‘We hebben de afgelopen 25 jaar honderden hectares verkocht aan ontwikkelaars en overheden, ten behoeve van ontwikkelingsdoeleinden. Binnenkort lanceren wij onze website ‘Buitenkansen’. Hierbij willen we kansrijke gronden transparant aanbieden, natuurlijk in overleg met onze agrarische opdrachtgever(s). Op deze website wordt ook zichtbaar gemaakt welke locaties wij reeds hebben verkocht voor ontwikkelingsdoeleinden, en thans in ontwikkeling zijn of waar reeds woningen of bedrijven zijn verrezen.’

Meer informatie over de Woningmakers vind je hier.

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.

Foto kantoor - Klaver Agrarisch Vastgoed