#TROTSOPDEBOER - No Farmers No Food

De agrariërs in Nederland verkeren in een positie dat ze zich voortdurend moeten verdedigen voor hun productiemethoden. Gewasbeschermingsbeleid, dierwelzijn of milieu, de media en daarmee de politiek volgen voortdurend de onvoldoende onderbouwde kreten van maatschappelijke organisaties. Helaas is de land- en tuinbouw tot nu toe onvoldoende in staat om naar de media en de politiek een tegenwicht te bieden. Een ander gevolg is een volledige overload van administratieve verplichtingen.

De laatste ontwikkelingen rond de PAS zijn hierin de grootste climax. Veel veehouders verkeren momenteel in grote onzekerheid over de manier waarop de overheid deze impasse probeert te doorbreken. Zijn de investeringen van de laatste jaren nog terug te verdienen en hoe ziet de toekomst er uit voor ondernemers die nog verder willen?

Kreten als halvering van de veestapel en ingrijpen rond verzuringsgevoelige gebieden staan haaks op de bevlogen en zorgvuldige manier waarop ondernemers in de agrarische sector met hun bedrijf, hun dieren en hun omgeving bezig zijn.

Wij, van Klaver Agrarisch Vastgoed, zijn van mening dat de discussie over de PAS op dit moment te eenzijdig wordt gevoerd en geen recht doet aan alle inspanningen en investeringen die melkveehouders hebben geleverd aan verbetering van natuur en milieu.

Nederland moet zich weer gaan realiseren dat de land- en tuinbouw de grootste drager is van landschap en milieu, de Nederlandse en veel buitenlandse consumenten van een veelzijdig en veilig voedselpakket voorziet en de grootste en beste landschapsverzorger is.

Daarom: No Farmers No Food

Trots op de boer - No farmers No food

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.