Verhoging afromingspercentage fosfaatrechten

KoeOp dit moment zijn meer fosfaatrechten aan de melkveehouderij toegekend dan het sectorale plafond voor de melkveehouderij. Om dit te herstellen en een generieke korting te voorkomen heeft het ministerie van LNV voorgesteld om het afromingspercentage tijdelijk te verhogen van 10% naar 20%. Wanneer het aantal rechten in de melkveehouderij tot onder het sectorplafond is gebracht, dan zal het afromingspercentage weer worden teruggebracht naar 10%.

De Tweede Kamer heeft woensdag ingestemd met het voorstel, volgende week wordt het voorstel door de Eerste Kamer behandeld. Wanneer de Eerste Kamer ook instemt met het voorstel, dan zal de verhoging van het afromingspercentage zo snel mogelijk in werking treden.

Lees hier: Kamerbrief 20 % afroming fosfaatrechten 24-5-2019

Neem contact op