Wet Fosfaatrechten aangenomen

[media=“2070"img=“img-responsive img-thumbnail”]


Nadat de Tweede Kamer er een hele avond en nacht over heeft gedebatteerd is de Wet fosfaatrechten aangenomen. Daarbij is wel een aantal wijzigingen doorgevoerd door de Tweede Kamer.

  • Er komt een uitzondering op de generieke korting van rechten voor grondgebonden bedrijven, die latente plaatsingsruimte op hun bedrijf hebben. Grondgebonden melkveebedrijven worden volledig ontzien bij een korting op het fosfaatrecht. Een bedrijf wordt uitsluitend gekort tot het punt dat het door de korting grondgebonden wordt. Gekozen is de mate van grondgebondenheid te bepalen over het jaar 2015.
  • Er komt meer ruimte voor een knelgevallenregeling o.a. voor bedrijven die voor 2 juli 2015 onomkeerbare financieringsverplichtingen zijn aangegaan.
  • Boeren die gezamenlijk overeenkomen dat zij de fosfaatrechten willen herverdelen vanwege uitgeschaard vee, worden gefaciliteerd zodat hierbij geen afroming plaatsvindt.
  • Bevordering van duurzaamheid en dierenwelzijn zijn geen criteria meer voor de toekenning van ontheffingen uit de fosfaatbank (over blijft het bevorderen van de grondgebondenheid en daarmee weidegang en het stimuleren van jonge landbouwers in Nederland).
  • De mogelijkheid om ook productierechten voor de varkenshouderij en pluimveehouderij af te romen is geschrapt.
  • De wet treedt alleen in werking als aannemelijk is dat voor de volgende periode (2018-2021) een nieuwe derogatie verleend zal worden.
  • De Tweede Kamer wil vooraf betrokken worden bij de uitwerking van de voorwaarden voor het verlenen van ontheffingen uit de fosfaatbank.
  • De methode om fosfaatexcretie bedrijfsspecifiek te kunnen verantwoorden wordt vooraf aan het parlement voorgelegd.
  • Er is een zogenaamde horizonbepaling toegevoegd, waardoor de maatregelen op een nader te bepalen tijdstip automatisch komen te vervallen, tenzij ze expliciet verlengd worden. Dit om het tijdelijk karakter ervan te benadrukken.

Grondgebonden groei melkveehouderij
De Tweede Kamer heeft ook de Wet grondgebonden groei melkveehouderij aangenomen. Daarbij is een amendement aangenomen om regionale kringlopen te bevorderen.

Wanneer een melkveehouder geen titel heeft over land in de buurt van zijn bedrijf maar wel het gewas gebruikt voor het voeren van zijn dieren en de grond verrijkt met de mest van die dieren, dan zou deze grond moeten worden gezien als onderdeel van het bedrijf in de zin dat de afgezette mest op dit land niet meegeteld moet worden in het melkveefosfaatoverschot van het bedrijf.

De komende tijd wordt bekeken of dit uitvoerbaar is.

Bron: nieuwsbrief NVM d.d. 2 januari 2017

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.