Wvg De Purmer

Onlangs heeft de gemeente Edam-Volendam het noordelijk gedeelte van De Purmer aangewezen als gronden waarop de artikelen van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn. De aanwijzing is gebaseerd op de toegedachte bestemming van dit gebied als ‘gemengd gebied met industrie’.

Er is de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de voorlopige aanwijzing, vóór 13 augustus 2020. Het is een zeer persoonlijke afweging, die van vele factoren afhankelijk is (wat zijn uw wensen ten aanzien van de ontwikkeling van uw bedrijf, uw privé-wensen, uw leeftijd ea) om te bepalen of het in uw situatie wenselijk is om bezwaar aan te tekenen.


Lees hier meer

Neem contact op