Stikstofrechten

Na het boeren met voorheen het melkquotum en later fosfaatrechten is voor veel bedrijven nu stikstof een van de belangrijkste criteria voor de mogelijkheden, de waarde én voor de toekomst van hun bedrijf.

Wat zijn stikstofrechten?

Stikstofrechten zijn de rechten die een agrarisch ondernemer vanuit zijn milieuvergunning heeft en waarin is vastgelegd hoeveel stikstof zijn bedrijf uitstoot (of mag uitstoten), dit in relatie tot nabij gelegen Natura-2000 gebieden.

Als dit vanuit een verleende onherroepelijke Natuurvergunning (of Nb-vergunning) geschiedt, dan heb je als agrarisch ondernemer een harde vergunning. Veel agrarische bedrijven deden dit echter sinds juli 2015 op grond van een ‘PAS-melding’. Deze PAS-meldingen zijn door een uitspraak van de Raad van State (de datum 29 mei 2019) echter ongeldig verklaard. Daardoor vallen deze bedrijven terug op hun oorspronkelijke milieuvergunning of Hinderwetvergunning.

De toezegging van de Minister ten aanzien van de legalisering van de PAS-melders is hoopvol, maar duurt nu wel erg lang. De uitvoering is gedelegeerd aan provincies. Het resultaat hangt af van verwervingsmogelijkheden, budget en mogelijk ook bestemmingskeuze. Duidelijk is wel dat de PAS-melders extra informatie moeten aanleveren. De uiterste datum voor het indienen van informatie voor het omzetten van een PAS-melding naar een NB-vergunning liep tot 30 april 2021. Ook geldt het advies dat bedrijven met uitsluitend een milieuvergunning en géén NB-vergunning, die mogelijk in de toekomst de stikstof willen overdragen via externe saldering, het beste nu ook een Nb-vergunning aanvragen.

Meer informatie over het aanvragen van een Nb-vergunning (of omzetten van een PAS-melding)?

Neem contact op


Wat is een stikstofbank?

De provincies hebben een regionaal stikstofregistratiesysteem (RSRS) ingesteld, in de volksmond ook wel een ‘stikstofbank’. Bij het beëindigen van een milieuvergunning- doordat een bedrijf staakt of verplaatst- wordt 30 % van de aan het bedrijf vergunde stikstofrechten ‘afgeroomd’ en toegekend aan deze stikstofbank. De stikstof uit de stikstofbank kan worden herverdeeld door de overheid.

Provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden
Ligt uw bedrijf binnen een straal van 10 kilometer vanaf een stikstofgevoelig Natura-2000 gebied? En bedroeg de stikstofdepositie van uw bedrijf het afgelopen jaar minimaal 2 mol stikstof per hectare? Dan komt uw bedrijf mogelijk in aanmerking voor aankoop door de Provincie. Bedrijven die willen deelnemen aan deze regeling, ontvangen de ‘marktwaarde’ voor hun bedrijf, vast te stellen door een onafhankelijke taxateur, mogelijk vermeerderd met 20% opslag.
Naar onze mening zou uw bedrijf voor volledige schadeloosstelling in aanmerking moeten komen bij aankoop onder deze regeling. In ieder geval zullen wij daar ons sterk voor maken.

Klaver Agrarisch Vastgoed is momenteel betrokken bij een aantal pilots voor verwerving van bedrijven nabij Natura-2000 gebieden. Ook waren we betrokken bij de eerste aankoop van stikstofrechten door de Provincie.

Wilt u meer informatie over deze regeling? Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor!

Welke mogelijkheden zijn er voor uitbreiding / groei ?

De mogelijkheden voor groei van agrarische bedrijven, middels interne saldering of externe saldering van stikstof, zijn inmiddels door middel van beleidsregels op provinciaal niveau vastgesteld. Momenteel worden in Noord-Holland de eerste aanvragen door de provincie en omgevingsdienst beoordeeld.

Stikstofrechten vormen ook bij taxaties en verkoop van melkveebedrijven een belangrijk issue.

Wanneer u hierover van gedachten wil wisselen, praten we u graag bij.
Wanneer u stikstof in aanbod heeft, of nodig heeft voor toekomstige uitbreiding, neem dan contact met ons op. Vanuit onze vertrouwenspositie weten we partijen bij elkaar te brengen.

Succesvolle stikstoftransactie

Burgerbrug Aangekocht

https://www.klaveragrarischvastgoed.nl/klant-aan-het-woord/onteigening-melkveehouderij-uitdam.html

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.

Foto kantoor - Klaver Agrarisch Vastgoed