Wet Voorkeursrecht Gemeenten (Wvg)

Wat is de Wet Voorkeursrecht Gemeenten?

De Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) geeft gemeenten de mogelijkheid om een voorkeursrecht te vestigen op uw eigendommen, om zodoende grip te kunnen krijgen op de betreffende gronden in verband met beoogde toekomstige ontwikkelingen (met name woningbouw of industrie).
Het is een vergaand instrument van de gemeente. Zodra uw gronden zijn aangewezen als gronden waarop de Wvg van toepassing is (welke aanwijzing ook wordt ingeschreven bij het kadaster) bent u – behoudens mogelijkheden van bezwaar en beroep tegen de aanwijzing-  niet meer bevoegd om uw eigendom aan derden te vervreemden, zonder deze eerst te hebben aangeboden aan de gemeente.
De gemeente dient binnen 6 weken nadat u hen de grond (en eventueel het daarmee samenhangende bedrijf, waar de gronden onderdeel van uitmaken) heeft aangeboden te beslissen of zij uw grond tegen nader overeen te komen voorwaarden willen kopen. Dan beginnen de onderhandelingen. Het is van belang dat u zich in een zodanig traject door een deskundige laat begeleiden. Klaver Agrarisch Vastgoed heeft veel ervaring met het onderhandelen in het kader van een Wvg-aanwijzing. Wij spreken uw taal en zullen ons optimaal inspannen om voor u het resultaat te bereiken. Én wij weten hoe de gemeente te benaderen.

Wvg De Purmer

Onlangs heeft de gemeente Edam-Volendam het noordelijk gedeelte van De Purmer aangewezen als gronden waarop de artikelen van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn. De aanwijzing is gebaseerd op de toegedachte bestemming van dit gebied als ‘gemengd gebied met industrie’.
Er is de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de voorlopige aanwijzing, vóór 13 augustus 2020. Het is een zeer persoonlijke afweging, die van vele factoren afhankelijk is (wat zijn uw wensen ten aanzien van de ontwikkeling van uw bedrijf, uw privé-wensen, uw leeftijd ea) om te bepalen of het in uw situatie wenselijk is om bezwaar aan te tekenen.
U zou ook baat kunnen hebben bij de aanwijzing. Wij hebben ruimschoots ervaring bij het begeleiden van agrarisch ondernemers in een Wvg-traject. Een bekend voorbeeld is de verplaatsing van het bedrijf van de familie Pieter Groot, vanwege de Wvg in verband met de woningbouw in het 4e kwadrant van de Middenbeemster. Een prachtig voorbeeld van hoe het uiteindelijk ook mooie kansen kan bieden.

Wilt u meer weten over uw rechten en verplichtingen in het kader van de Wvg?

We nodigen u van harte uit voor een vrijblijvend gesprek om de diverse mogelijkheden en onze wijze van dienstverlening met u door te nemen. U bent van harte welkom bij ons op kantoor. Indien gewenst komen we ook graag bij u langs.

Neem contact met ons op

Neem contact op